Toisen moduulin aiheena käytiin läpi käyttökontekstia ja palvelumuotoilua. Käyttökonteksti ja palvelumuotoilu termeinä olivat joskus osuneet itselleni kohdalle, mutten ole niihin päässyt paremmin pureutumaan joten tässä aukesi oikein hyvä tilaisuus päästä tutustumaan näiden ilmiöiden sielunelämään. Videoista sai myös hieman haastetta omaan ajatteluun näihin liittyen, itsekin esimerkiksi raivaussahaa käyttäneenäni. 

Kuten mainittua, käyttö tapahtuu aina jossakin ympäristössä. Ympäristö voi olla materiaalinen tai sosiaalinen, joten joka tapauksessa esiintyy vuorovaikutusta! Käyttökokemukset ovat myös erittäin moninaisia, käyttökokemus on (oletetustikin) kiinni kontekstista. Käyttökokemusta suunniteltaessa ja mietittäessä on otettava huomioon kuinka käyttäjäkeskeistä se on! Parhaimman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi, tulee suunnittelijoiden ottaa huomioon tilanteet missä kontekstissa käyttäjä tulee jotain teknologiaa käyttämään. Ihmisellä on usein toiminnassaan jokin tavoite, joten teknologiat tulee suunnitella sillä ajatusmallilla, että miten sen käyttäminen voisi toimia niin sanottuna aputyökaluna. 

Contextual Design esiintyi jo 1980 luvulla, jolloin tietysti teknologioiden käytettävyys oli erittäin pientä verrattuna nykyaikaan. Jo silloin tajuttiin, että täytyy ensin protoilla uuden kanssa, ennen kuin toteutetaan. Tutkimuksella on siis huomattava merkitys käyttökontekstin suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Yhtenä huomiona dioissa käytiin läpi sosiaalis-tilanteellista näkökulmaa. Sosiaallis-tilanteellinen näkökulma on melko itsestäänselvää sinäänsä, mutta siihen tutustuessani huomasin ettei siihen ole sen kummemmin ole tullut tutustuttua. 

Mielestäni mobiilius on aina läsnä käyttökokemuksissa nykymaailmassa. Ympäristöt ja käytön tarpeet muuttuvat huomattavasti eri tilanteissa, joten käyttökontekstia tulee suunnittella siten, että se palvelisi näitä eri tiloja parhailla mahdollisilla tavoilla. 

Kuten mainittua, käyttäjän näkökulmasta palvelut ja teknologiat ovat viime aikoina alkaneet kietoutua toisiinsa. Tämänkin ilmiön nykyaikana ottaa melko annettuna, eikä sitä yleensä jää tarkemmin tutkiskelemaan. Palvelumuotoilussa keskeinen tavoite on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu. Eli käyttökonteksti on palvelumuotoilussa erittäin huomattavaa. Täten palvelupolun täytyy olla helppo. Mitä tarvitaan/toivotaan, miten palvelun/teknologian tulee tehdä näiden tarpeiden/toiveiden saavuttamiseksi ja miten tämä tarve/toive on mahdollista toteuttaa. Palvelutuokiot tapahtuvat järjestyksessä ennen, aikana ja jälkeen. Kaikki nämä vaiheet on otettava huomioon suunnittelussa, jotta käyttökokemus on mieluinen. 

 

Lähteinä luentodiat sekä videot.