Kurssi mielestäni paistoi hyvin esiin sivuainepatterin vaihtoehdoista, joten lähdin mielenkiinnolla mukaan. Osaamiseni pohjautuu pitkälti omiin käyttökokemuksiini sekä johdatus tietojenkäsittelytieteisiin kurssiin. Mielestäni omat kokemukseni sekä JOTT kurssi antoi hyvät valmiudet alkaa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteisiin liittyviä aiheita vielä syvällisemmin. 

Tietotekniikka on luonnollisestikin erittäin moninaista. Moninaisuus voi muodostua siitä, että tietotekniikka on osana useita julkisia palveluita, kuten terveydenhuoltoa. Esimerkiksi sykemittaritiedot saat laitteelta johonkin nettipalveluun, jolla voit seurata kehitystäsi. Laitteet ja viestintä muodostavat kokonaisuuden. Moninaisuuden kannalta tulee ottaa huomioon moninainen asiakaskuntakin, sillä jokaisella elämän asteella tullaan tarvitsemaan tietotekniikan luomia/tuottamia palveluita. Moninaisuutta esittävätkin eri esimerkiksi kannettavat ja pöytäkoneet, sovellukset, sosiaalinen media, IoT ja Ubicomp. Sovelluksien ja laitteiden moninaisuus tulee esille mm. sillä, että jopa kello voi olla kuten puhelin tai pieni kannettava tietokone. IoT korostaa eri teknologioiden keskinäistä viestintää, mikä korostaa myös moninaisuutta.

SIGCHI on kansainvälinen yhteisö ammattilaisille, akateemikoille ja opiskelijoilla jotka ovat kiinnostuneita ihmisen ja teknologian sekä ihmisen ja tietokoneen välisistä vuorovaikutuksista. SIGCHI tarjoaa alustan keskustelulle koskien HCI:tä (human-computer interaction) yli 20 sponsoroidun ja 40 yhteistyötekijöiden kuten konferenssien, julkaisujen, nettisivujen kautta.

SIGCHI- Finland perustettiin vuonna 2001. SIGHI Finland kuvailee toimintaansa verkkosivuilla, että he ovat tieteellinen yhdistys jonka tavoitteena on koota yhteen ne ihmiset Suomessa, jotka tutkivat, kehittävät tai suunnittelevat ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta ja siihen liittyvää käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. SIGCHI-Finland tarjoaa myös vähintään kaksi seminaaria vuodessa HCI-alan aiheista. Samalla seminaarit ovat hyviä verkostoitumistapahtumia. Esimerkiksi SIGHI-sponsoroituihin konferensseihin osallistumalla voi hyvin verkostoitua ja käydä keskustelua kehityksestä niin sanotusti kenttäolosuhteissa.